Partnere

Deltagere i Oplevelsernes Academy
Aldrig tidligere er så mange syddanske partnere gået sammen om et fælles mål, der kort fortalt går ud på at efter- og videreuddanne det syddanske turismeerhverv.
Uddannelsesinstitutionerkommuner og virksomheder i regionen er med i projektet. I alt har Oplevelsernes Academy mere end 400 partnere.

Mangfoldigt erhverv
Turisterhvervet er mangfoldigt, og det gælder også den enkelte virksomhed. Mange faggrupper og specialer er repræsenteret og yder deres til helheden fra den øverste ledelse til de enkelte medarbejdere – fra frontløbere til bagland. I praksis forudsætter gode oplevelser også et tæt samarbejde mellem en række interessenter i turismens bagland – kommuner, regioner, stat mm.