Ny rapport samler erfaringer om efteruddannelse

Fokus på lederrollen, det praksisnære og et øget nationalt samarbejde er tre af de ting, Oplevelsernes Academy fremhæver i en rapport, som opsamler fire års projektarbejde. En række eksperter bidrager med viden inden for service, læring, og fremtidens arbejdsmarked.

Læs rapporten her (enkeltsidet)
Læs rapporten her
(dobbeltsidet)

Den 31. december i år lukker og slukker Oplevelsernes Academy (OA). Siden 2010 har projektet udbudt 500 målrettede kurser og gennemført mere end 13.400 uddannelsesdage for 473 partnervirksomheder. Det syddanske kompetenceudviklingsprojekt har indfriet sine mål, hvad angår antal uddannelsesdage og deltagere og kan sætte punktum med næsten dobbelt så mange uddannelsesdage som oprindeligt planlagt.

Hvad angår udbytte har turismeaktørerne taget godt imod kurser og forløb og vurderer generelt udbyttet højt. En evaluering fra konsulentvirksomheden Manto viser, at fire ud af ti deltagere i høj grad oplever, at OA har øget deltagernes kompetencer inden for forretningsudvikling og udvikling af nye produkter. Over halvdelen af deltagerne har på baggrund af deres deltagelse skabt  øget kvalitet i oplevelsestilbud.

13 anbefalinger
Men et er tal og evalueringer, noget andet er at flytte holdninger.
- Der er lykkedes os at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen, og det er jeg glad for, fortæller projektleder Marie Bjørg Nordlund.
- De mange uddannelsesdage er et udtryk for, at erhvervet er parat til at investere tid og ressourcer i efteruddannelse, hvis forløb er relevante,  praksisnære og baseret på turismesektorens behov og præmisser.
- En vigtig erfaring er også, at lederens rolle og  evne til at motivere medarbejderne er et vigtigt fokusområde. En dygtig leder skal inspirere til personlig og faglig udvikling på alle niveauer - fra kurser på AMU-niveau over akademiniveau og diplomuddannelser til masterniveau.
I alt har Oplevelsernes Academy samlet 13 anbefalinger, som tillige ligger til grund for det arbejde, som projektet sammen med landets øvrige regioner har medvirket i det seneste halve år. En vigtig opgave er at videregive de gode erfaringer og i højere grad  samarbejde om efteruddannelses-initiativer med et nationalt perspektiv for øje.

Bidrag for turisme- og læringseksperter
Rapportens anden del  involverer eksperter, som på hvert sit felt fortæller, hvad  der er vigtigt at tage højde for fremover. Blandt andet fortæller projektleder Niels Magelund, Dansk Standard og uddannelsesleder Marianne Kragh, HORESTA, om service og kvalitetsturisme. Professor Knud Illeris, lektor Steen Høyrup og professor Henning Salling Olesen giver deres bud på god læring og arbejdspladsens rolle som understøtter af efteruddannelse.
Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fremhæver nysgerrighed og et godt service-gen som afgørende kompetencer på fremtidens arbejdsmarkedet, hvor man er, hvad man sidst har udrettet, og derfor skal kunne opfinde sig selv igen og igen.