Krigshistorie og turisme – en knaldgod cocktail?

Nyt netværk inviterer til temadag den 15. januar i Fredericia. Ønsket er formidle Syddanmarks dramatiske krigshistorie.

Krigshistorierne 1864, 1. og 2. verdenskrig samt Koldkrigsperioden har alle sat sig spor i Syddanmark, i såvel bevidsthed som i landskab. Dem vil et nyt netværk "Historiske Fronter" formidle til regionens turister og lokale. Målet er at samle fortællinger, steder og ruter, og udvikle en formidlingsplatform, så borgere og turister selv kan  skræddersy deres egne ”krig og fred” ruter i regionen.
Platformen skal henvende sig til et  bredt publikum til gavn for både historieinteresserede og børnefamilier.  Bag initiativet, som blandt andet er støttet af Oplevelsernes Academy, står Destination Sønderborg, Fredericia Kommune-Event, Tietgen og Langelandsfortet.

Opfordring til samarbejde
Den 15. januar 2015 er der temadag i Fredericia, hvor netværket præsenterer et oplæg til, hvordan formidlingsplatformen kan udvikles.  Alle med interesse i emnet er velkomne - også til fremover at deltage i udviklingsarbejdet. Netværket håber, at flere aktører fra turisme- og mediebranche slutter sig til arbejdet.

Fremtiden
Potentialet i kulturturisme er stort, og det er da også netværkets plan at søge om midler til udvikling af projektet, blandt andet hos EU, som har oprettet ansøgningspuljer til fremme af formidling og tilgængeliggørelse af krigshistorie.
Historiske Fronter har primært fokus på krigs- og militærhistorie. Tanken er på længere sigt at anvende platformen til også at formidle andre emner inden for kulturhistorien. 

Programmet for temadagen er:

Kl. 12.30 Velkomst – sandwich og ”siden sidst” 
Kl .13:00 Præsentation af mødestedet; Fredericia godt i gang med cruise turisme, eventing m.m. (Martin Stockholm) Introduktion til Fredericia og ”nedfald” i historiefortælling (Lars F. Mortensen).
Kl. 13.20 Oversigt over fonde- og projektmuligheder (Lisbeth/Finn)
Kl. 13.35 Kaffepause - med en tur i vandtårnet
Kl. 14.00 Kort oplæg til arbejde i mindre grupper: skitser
Kl. 15.15 Afrunding og tilmelding til det videre arbejde
Kl. 15.30 Tak for i dag og velkommen til at se jer omkring i byen.
Mødested: Officersmessen, Treldevej 110, 7000 Fredericia

Tilmelding senest: Den 6. januar til Lisbeth Mathiassen på ljma@tietgen.dk