Kom langt med kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er en løftestang til vækst, og bør prioriteres på linje med alle andre vigtige strategiske opgaver som drift, økonomi og struktur.

Nutidens gæster kræver service af en langt højere standard end tidligere. Det kræver en modig ledelse, der tager ansvar for, at medarbejdernes kompetencer konstant føres ajour. Barren skal sættes højt og løbende justeres i forhold til gæsternes skiftende behov. Det er hovedbudskabet i Oplevelsernes Academys seneste publikation Kom langt med kompetenceudvikling".´

Bogens forfatter er Marie Bjørg Nordlund, projektleder i Oplevelsernes Academy.
“Kompetenceudvikling står ikke nødvendigvis øverst på dagsordenen i mange turismevirksomheder. Jeg vil opfordre til at tage det emne ind som en betydningsfuld del af hver eneste overvejelse, virksomhederne gør. Kompetenceudvikling er en indsats, der dækker lige fra det, der foregår mellem medarbejderne hver eneste dag til fælles kurser og forløb i huset eller uden for. De omkostninger, der knytter sig til kompetenceudvikling, vil hurtigt afspejle sig positivt på bundlinjen.”

Model til kompetenceudvikling
En råd tråd i bogen er en kompetenceudviklingsmodel, der via fem skridt viser vej til at indfri kompetencemål. Bogen indeholder dels en række enkle redskaber, der kan anvendes som retningsgivere til hvordan lederen griber kompetenceudvikling an, dels fortæller den om betydningen af at lægge linjen for både korte og lange strategier.

Se video, der forklarer modellen

Læs bogen her (enkeltsidet)

Læs bogen her (dobbeltsidet)