En god historie

Sydvestjyske guider - både de erfarne og de vårgrønne - får viden og nye metoder i værktøjskassen efter et kursusforløb over fire dage. På kurset er der spot på formidling af den gode historie.

30 guider fra Ribe og Skærbæk/Tønder starter på tirsdag den 17. april et uddannelsesforløb på Danhostel i Ribe. Interessen for at deltage har været stor, og det har været nødvendigt både at udvide deltagerantal og lærerstab. Deltagerskaren består af både nye og mere erfarne guider.

- Vores nuværende byguider er meget kompetente. De fleste har fra deres arbejdsliv været vant til at undervise og formidle. Vi vil gerne supplere deres faglige viden om kultur og historie med nye metoder til formidling, så turisterne fortsat kan føle sig i trygt og godt selskab og få en god oplevelse. Guiderne er helt afgørende i vore bestræbelser på at fremstå som professionelle værter, siger bureauleder Jane Madvig Brøndum, Ribe Turistbureau.

Tanken er, at de erfarne byguider, som kommer fra kommunerne langs Vadehavet og Vesterhavet, skal være med til at uddanne en ny generation af engagerede guider.

Dyrebar kontakt
Guideuddannelsen gennemføres som et pilotprojekt i et samarbejde mellem Destination Sydvestjylland og Oplevelsernes Academy. Underviser på kurset er konsulent for Oplevelsernes Academy, Lisbet Holm Møller, der blandt andet som turismeudviklingschef i Sønderborg Kommune har mange års erfaring fra turismeerhvervet.

- Turistbureauerne får stadig mindre personlig kontakt med deres gæster, som primært betjener sig af digitale medier, når de planlægger ferie. Guiden er en af de få chancer for at møde gæsterne ansigt til ansigt. I dette pilotprojekt får vi mulighed for at gå i dialog med de nuværende guider og inddrage dem i at uddanne en ny generation. De er således med til at uddanne fremtidens guider, siger Lisbet Holm Møller.

En fascinerende verden
Richard Kværnø er blandt Ribe Turistbureaus 12 byguider, og han har siden 1991 formidlet byens historie og fortællinger for tusindvis af gæster. Hans fascination ved hvervet er usvækket, og han glæder sig til både at bidrage og få nye impulser på guideuddannelsen.
- Som guide er det hver gang en glæde at formidle et så fantastisk område som Ribe. Konstant skal Danmarks-historien skrives om, fordi arkæologerne gør spændende fund, og ny viden om byens fortid dukker op. Jeg deltager i guidekurset både for at videregive viden, der ikke umiddelbart er tilgængelig, til nye guider, og for selv at blive opdateret og inspireret af nye vinkler og holdninger til kunsten at formidle, siger Richard Kværnø. 
 
Yderligere informationer:
Bureauleder Jane Madvig Brøndum, Ribe Turistbureau, tlf. 30 36 32 44.
Konsulent for Oplevelsernes Academy, Lisbet Holm Møller, tlf. 24 84 64 14/50 100 580