Om Oplevelsernes Academy

En vigtig opgave er at forankre kurser og forløb i det etablerede uddannelsessystem.

Oplevelsernes Academy er forum for et unikt samspil mellem tre parter: syddanske uddannelsesinstitutioner, kommuner og turistvirksomheder. Målet er at skabe vækst gennem kompetenceudvikling, der er målrettet turistbranchens specifikke behov.

Samler, synliggør og udvikler
Der er tale om et murstensløst læringsrum, der samler, synliggør og udvikler efteruddannelsestilbud inden for turisme. OA er skabt af de partnere, som er med, og som derfor også har stor indflydelse på projektet.

Katalysator 
Oplevelsernes Academy kortlægger behov for kompetenceløft og udvikler nye læringsforløb på baggrund af dialog og besøg i de enkelte virksomheder og kommuner. Således fungerer Oplevelsernes Academy som en slags katalysator, der frigør den synergieffekt, der ligger i et stærkt samarbejde mellem de mange aktører og interessenter.

Fra inspiration og viden til kompetencer
Fokus er lagt på, at læringsforløb er kompetence- og meritgivende. Tilbuddene om kompetenceløft omfatter hele spektret fra korte kurser til videreuddannelser på masterniveau.

Banebrydende
Januar 2010: Det er første gang, at syddanske efter- og videreuddannelser inden for turisterhvervet samles og udvikles i en koordineret indsats, som omfatter regionens kommuner, uddannelsesinstitutioner og turistvirksomheder.

Kompetence- og kvalitetsudvikling
Indsatsen skal danne basis for en kvalitetsudvikling af et helt erhverv og sikre forankring af turisme- og oplevelsesorienterede efter- og videreuddannelser. Den skal styrke det differentierede oplevelsestilbud, understøtte den strategiske planlægning og fremme det tværregionale samarbejde.

Firårig tidshorisont
Oplevelsernes Academy er støttet af Syddansk Vækstforum, den Europæiske Socialfond og finansieres af projektets deltagere: uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder. Udviklingsprojektet løber fra 2010 til den 31. december 2014.